Handrarska píšťalka

Handrárska píšťalka

Handrárska píšťalka je cca 10 cm dlhá píšťalka s dvoma dierkami zvrchu a jednou zospodu. Tradične ju používali putovní handrári ako signálny nástroj oznamujúci svoj príchod do dediny. Vyrábala sa z bravčovej kosti. Tradičná handrárska píšťalka hrá zhruba 5 tónov diatonickej stupnice, ja som urobil niekoľko experimentálnych kusov z bazy, ktoré hrajú chromatickú stupnicu v rozsahu takmer dve oktávy, technika hrania je však náročná, niektoré tóny sa dosahujú zvýšeným nátiskom, iné čiastočným či úplným zakrývaním konca píšťalky a dierok.

Zvukové ukážky: melódia 1, melódia 2